Συνεχιζομενη Επαγγελματικη Εκπαιδευση - Υποβολη αιτησης Παροχων Πιστοποιημενων ΠρογραμματωνΣε συνέχεια της ανακοίνωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ) ημ. 19/03/2018, αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΣΕΕ) των δικηγόρων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγκριθούν ως παροχείς πιστοποιημένων προγραμμάτων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το Έντυπο ΣΕΕ1 στα γραφεία του Π.Δ.Σ. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως προβλέπεται στον Οδηγό για την καταχώρηση αίτησης εξουσιοδότησης.


Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €250 + Φ.Π.Α και η άδεια παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων ισχύει για ένα χρόνο. Το ετήσιο τέλος για την ανανέωση της άδειας είναι €100 + Φ.Π.Α.


Τα Πανεπιστήμια (όχι Κολλέγια) που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξαιρούνται του τέλους των €250 + Φ.Π.Α, αλλά έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση.


Η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή ΣΕΕ, την οποία όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

Η ετήσια άδεια παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων ισχύει από 01/01 – 31/12 εκάστου έτους.


Η ετήσια άδεια παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων ισχύει από 01/01 – 31/12 εκάστου έτους.


Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται το Έντυπο ΣΕΕ1 και ο Οδηγός για την καταχώρηση της αίτησης εξουσιοδότησης.


ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ:


Τηλ.:22873300

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: cpt@cybar.org.cy


Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για τον Οδηγό πατήστε εδώ