Αναζητηση


Όνομα Σεμιναρίου
Εκπαιδευτικό Κέντρο
v
Επαρχία
v
Από Ημερομηνία
v
Μέχρι Ημερομηνία
v
Ταξινόμηση
v

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ


Σεμιναρια


«Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ,της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των πληροφοριών»20.00 €
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Limassol, Χώρος Δεξιώσεων: Columbia Plaza, Λεμεσός
20/03/2019 09:30
ΕΓΓΡΑΦΗ
«Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ,της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των πληροφοριών»20.00 €
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Nicosia, Cleopatra Hotel
28/03/2019 09:00
ΕΓΓΡΑΦΗ
«Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ,της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των πληροφοριών»20.00 €
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Larnaca, Radisson Blu Hotel
05/04/2019 09:00
ΕΓΓΡΑΦΗ
Σελίδα 1 of 1 (3)Prev1Next v